ร่วมงานกับเรา

LEAVE YOUR MARK IN SHAPING A WORLD OF TRUST

ด้วยความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ ความเป็นอิสระ และความพร้อมให้บริการทั่วโลก ทำให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้าในการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความยั่งยืน พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคมไปพร้อมกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • [27th May 2022] Sales Support

  BV job offer - Sales Support

 • [25th May 2022] Demolition Engineer

  BV job offer - Demolition Engineer

 • [20th May 2022] Sales Executive - IT

  BV job offer - Sales Executive - IT

 • [20th May 2022] PE and PDE - Civil Engineer

  BV job offer - PE and PDE - Civil Engineer

 • [18th May 2022] E & I Inspector

  BV job offer - E & I Inspector

 • [17th May 2022] Auditor - Food Standard [Certification Service]

  BV job offer - Auditor - Food Standard [Certification Service]

 • [13th May 2022] Project Engineer – Process Oil and Gas

  BV job offer - Project Engineer – Process Oil and Gas

 • [12th May 2022] Project Engineer - Civil Engineer

  BV job offer - Project Engineer - Civil Engineer

 • [11th May 2022] Sales IT Security

  Sales IT Security

 • [10th May 2022] Assistant Sales Manager (Lab Food)

  BV job offer - Assistant Sales Manager (Lab Food)

 • [10th May 2022] Sales Executive - Certification Service

  BV job offer - Sales Executive - Certification Service

 • [9th May 2022] Senior Business Development Manager for Power Utilities Business

  BV job offer - Senior Business Development Manager for Power Utilities Business

 • [5th May 2022] Customer Service (Contract)

  BV job offer - Customer Service (Contract)

 • [4th May 2022] IT Supervisor

  BV job offer - IT Supervisor
 • [26th April 2022] Mechanical Engineer (1 position)

  Mechanical Engineer

 • [26th April 2022] Electrical Engineer (1 Position)

  Electrical Engineer
 • [26th April 2022] Electrical Supervisor (1 Position)

  BV job offer - Electrical Supervisor

Contact our recruiter

E-mail: kusuma.thammanit@bureauveritas.com

โทร 02 670 4893 หรือ 02 670 4894