องค์กรต่าง ๆ ถูกเรียกร้องให้แสดงออกว่าพวกเขามีการปฏิบัติต่อปัญหาคาร์บอน ฟุตพริ้นท์และความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก

บริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส การสื่อเนื้อหาเฉพาะทางให้เข้าใจง่ายขึ้น และตัวแปรที่วัดได้ด้วยการจัดให้การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้เป็นหัวข้อสำคัญในแผนความยั่งยืน

บูโร เวอริทัส มีบริการรับรองและตรวจสอบที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณจำกัดกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนที่เข้มข้นและทำให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของระบบจะไม่เปลี่ยนไป

การจับและกักเก็บคาร์บอน

หนึ่งในสามของคาร์บอนปริมาณหลายพันล้านตันถูกปล่อยออกมาจากเครื่องกำเนิดพลังงานและการกระบวนการในอุตสาหกรรม กระบวนการของการจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) แม้ว่าอาจมีราคาสูง แต่สามารถใช้ได้ และช่วยลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศได้เป็นอย่างมาก

คาร์บอนจะถูกจับเป็นชนิดแรก โดยจะแยกจากก๊าซอื่น ๆ ด้วยการเผาไหม้ ทั้งก่อนและหลังการเผาไหม้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขนส่งโดยเรือหรือท่อส่งก๊าซจากสถานที่ที่ถูกจับไปยังที่เก็บก๊าซ เมื่อถึงเวลานั้น คาร์บอนจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีในบ่อเก็บน้ำมันและก๊าซที่ว่างเปล่า ลึกลงไปยังชั้นบ่อเกลือ หรือชั้นถ่านหิน ทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง

โครงการการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP)

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ. 2543 และได้กลายเป็นมาตรฐานหลักในการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและกระบวนการสำหรับองค์กร มีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อตลาดโลก และมีฐานข้อมูลออนไลน์ของ CDP ที่เป็นบันทึกการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กร รวมถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ขณะนี้องค์กรหลายแห่งในประเทศเศรษฐกิจสำคัญทั้งหมดได้ทำการวัดและเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน CDP เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดและปรับปรุงประสิทธิภาพ การตรวจสอบอิสระเป็นกุญแจในแผนการสำคัญของ CDP และควรจะกลายเป็นส่วนสำคัญของการรายงานคาร์บอนขององค์กรทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถชั่งใจในข้อมูลซึ่งจำเป็นมากสำหรับการลงทุนและการตัดสินใจอื่น ๆ

ประโยชน์สำคัญของโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน

  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อจุดประสงค์ทั่วไป (CDP, การรายงานในองค์กร, การรับรอง, อื่น ๆ)
  • พัฒนาประสิทธิภาพของการคำนวนคาร์บอนภายในองค์กรและระบบการรายงาน
  • เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวัดการใช้พลังงานและแผนลดการใช้พลังงานที่เชื่อถือได้
  • สามารถนำไปใช้ในการบูรณาการการตรวจสอบปริมาณการปล่อยคาร์บอนกับบริการเสริมอื่น ๆ ได้
  • ผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดจากข้อคำถามของ CDP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล และยังสามารถใช้งาน การพิจารณาในดัชนีผู้นำด้านการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน และการพิจารณาในดัชนีผู้นำด้านสมรรถระในการใช้คาร์บอนด้วย