VALUES

เคารพในค่านิยมของเรา
 

ค่านิยมขององค์กรค่านิยมขององค์กรถูกสร้างให้เหมาะสมและสมบูรณ์ความมุ่งมั่นของเราอยู่บนพื้นฐานของความซื้อสัตย์ และมีจริยธรรม, ให้คำปรึกษาที่ยุติธรรม และตรวจสอบความถูกต้อง, เคารพในความเป็นส่วนตัว, มีความรับผิดชอบต่าสิ่งแวดล้อม และสังคม


ค่านิยมเหล่านี้คือ “สิ่งที่หลอมรวมกัน" ของ บูโรเวอริทัส


พวกเราสร้างความแข็งแกร่งในการรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความสอดคล้องรวมทั้งสร้างความมั่นใจถึงความเป็นจริงของยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตอันก่อให้เกิดประโยชน์
ค่านิยมขององค์กรประกอบด้วยสองส่วน

1. ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
2. ให้คำปรึกษาที่ยุติธรรมและ ตรวจสอบความถูกต้อง

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในพฤติกรรมการทำงานของวิชาชีพของพวกเรา
รูปแบบการทำงานแบบนี้ถูกกกำหนดขึ้นโดย IFIA หรือ International Federation of Inspection Agencies โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือสำหรับสมาชิกของ IFIA ทั้งหมด เป้าหมายของโครงการคือปรับปรุงสถานะของวิชาชีพโดยมั่นใจว่าสมาชิกของ IFIA แต่ละรายจะ

1. ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของความประพฤติเกี่ยวกับวิชาชีพโดยตลอด
2. มั่นใจได้ว่ามีพฤติกรรมตามหลักจรรยาบรรณ
3. มั่นใจได้ว่ามีความยุติธรรมในการให้บริการ

สมาชิกแต่ละรายของ IFIA ถูกมอบหมายให้พัฒนาและทำให้เกิดผลในโปรแกรมความร่วมมือซึ่งครอบคลุมองค์กรอย่างครบถ้วน หลักการและหลักเกณฑ์ของโปรแกรมถูกบรรจุในหลักจริยธรรม (Code of Ethics) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในข้อกำหนดความร่วมมือ IFIA ทั้งหมด
พนักงานผู้จัดการ และ ผู้บริหารทุกคน เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมมือกัน เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ และ ความสำเร็จในอนาคต

 

ความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรม

พวกเราปฏิบัติตัวด้วยความศรัทธาความซื่อสัตย์ และ ความดี
พวกเราทำในสิ่งที่เราพูด
พวกเรามีความชัดเจนในสัญญาและ การกระทำ และ การส่งต่อ อย่างสอดคล้องกัน
พวกเราปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการขององค์กร
พวกเราเคารพในความลับทางธุรกิจและข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
พวกเราเคารพในจริยธรรมภายในและระหว่างประเทศ และมาตรฐานวิชาชีพ
พวกเราจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร, คำแนะนำ, และการฝึกอบรมในเรื่องของปัจจัยซึ่งทำให้มั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยขณะทำงานของทีมงานของเรา
พวกเราถูกกำหนดเพื่อทำตามสุขภาพและความปลอดภัยหน้าที่และความรับผิดชอบขณะทำงาน

 

ให้คำปรึกษาที่ยุติธรรม และตรวจสอบความถูกต้อง

พวกเราให้คำแนะนำโดยปราศจากอคติและอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพของเราพวกเรานำเสนอรายงานซึ่งเป็นรายงานความถูกต้องตามแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practices)

 

เคารพในสิทธิส่วนบุคคล

พวกเรารักษาสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ผู้อื่นให้สิทธิและรักษาสิทธิของพวกเรา
พวกเราตระหนักถึงผลกระทบของการการกระทำส่วนบุคคลและผู้อื่น
พวกเรามีตระหนักถึงผลงานส่วนบุคคล และ ค่านิยม และ ยอมรับผลสะท้อนกลับที่ถูกต้องบนการปฏิบัติงานของเรา
พวกเราเคารพในความแตกต่าง ให้ความใส่ใจ และ ไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติแหล่งกำเนิดชาติพันธ์ อายุ เพศ หรือ ศาสนา และ รูปแบบการปกครอง

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นขององค์กรทำให้สังคมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตรวจสอบได้ความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้เกิดการสร้างข้อกำหนดใหม่ และกิจกรรมใหม่ซึ่งส่งผลต่อทั้งตัวองค์กรและระดับคณะผู้บริหาร บูโร เวอริทัสล้วนตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมประชาชน และธุรกิจ

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บูโร เวอริทัส ให้ความมั่นใจได้ว่าพวกเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของสังคม ซึ่งหลักการดำเนินธุรกิจของเรานั้นสอดคล้องกันกับกฎระเบียบและข้อบังคับในสังคม

 

 

Respecting our values

 

Our core values are fixed and absolute. They focus on Integrity and ethics, impartial counsel and validation, respect for all individuals, social and environmental responsibility.

 

These values are the "cement" of Bureau Veritas to which each of us subscribes.

They reinforce our unity and coherence and ensure the reality of our strategy of profitable growth.

Two of these core values:

- Integrity and Ethics

- Impartial Counsel and Validation

were the focal point of recent work conducted by our profession.

 

This work was led by the International Federation of Inspection Agencies (IFIA). The aim of the agency is to develop a compliance program governing all IFIA members. The goal of the program is to enhance the status of the profession by ensuring that each IFIA member:

- abides by minimum standards of professional conduct throughout its organization

- assures ethical behaviour

- assures the integrity of its services.

 

As a member of IFIA, we are committed to developing and implementing a compliance program which covers our entire organization. The principles and rules of this program are contained in the current "Code of Ethics" which reflects all IFIA Compliance Code requirements.

 

All employees, managers and executives are responsible for making compliance a vital part of our business process and future success.

 

Integrity and ethics

We act with good faith, honesty and fairness.

We do what we say we will do.

We state clearly our contracts and actions and deliver them accordingly.

We follow company policies and processes.

We respect confidentiality of business and personal information.

We respect local and international ethics and professional standards.

We provide information, instruction and training as necessary to ensure the health and safety at work of our teams.

We are all required to meet our health and safety duties and responsibilities at work.

 

Impartial counsel and validation

We deliver professional and unbiased advice.

We deliver reports which are accurate records of actions in line with our best practices.

 

Respect for all individuals

We treat others as they are entitled to be treated.

We consider the impact of our personal actions on others.

We have our individual contribution recognized and valued and receive accurate feedback on our performance.

We respect differences, care about others and do not discriminate against others on race, ethnic origin, age, sex or religious and political beliefs.

 

Social and environmental responsibility

The growing commitment of companies to society creates new challenges to combine profitability and accountability.

An awareness of these new risks creates new requirements and new activities and has an effect at both organizational and management levels of the company.

Bureau Veritas as a whole, and each employee individually, takes account of the impact of their actions on the community, people and business.

 

Environment

Bureau Veritas ensures that we are good neighbours to the communities in which we are doing business by complying with the law and acting in the right spirit.

 

Contact us / ติดต่อเรา

Bureau Veritas (Thailand) Ltd.

บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

Phone : +66 2 670 4800

Send an e-mail
 • แอลจีเรีย
 • แองโกลา
 • อาร์เจนตินา
 • Armenia
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บังกลาเทศ
 • บาร์เบโดส
 • เบลารุส
 • เบลเยียม
 • เบนิน
 • เบอร์มิวดา
 • โบลิเวีย
 • Bosnia and Herzegovina
 • บอตสวานา
 • บราซิล
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • บูร์กินาฟาโซ
 • บุรุนดี
 • กัมพูชา
 • แคเมอรูน
 • แคนาดา
 • เคปเวิร์ด
 • สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 • ชาด
 • ชิลี
 • จีน
 • โคลอมเบีย
 • สาธารณรัฐคองโก
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • คอสตาริกา
 • โกตดิวัวร์
 • โครเอเชีย
 • คิวบา
 • คูราเซา
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เดนมาร์ก
 • จิบูตี
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • อียิปต์
 • เอลซัลวาดอร์
 • อิเควทอเรียลกินี
 • เอริเทรีย
 • เอสโตเนีย
 • เอธิโอเปีย
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • กาบอง
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • กานา
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • กรีนแลนด์
 • กัวเตมาลา
 • กินี
 • กินี-บิสเซา
 • ฮอนดูรัส
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • อิรัก
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • จอร์แดน
 • คาซัคสถาน
 • เคนยา
 • เกาหลีใต้
 • คูเวต
 • ลัตเวีย
 • เลบานอน
 • ไลบีเรีย
 • ลิเบีย
 • สาธารณรัฐลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาดากัสการ์
 • มาลาวี
 • มาเลเซีย
 • มาลี
 • มอลตา
 • มอริเตเนีย
 • เม็กซิโก
 • มอนเตเนโกร
 • โมร็อกโก
 • โมซัมบิก
 • Myanmar
 • นามิเบีย
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นิการากัว
 • ไนเจอร์
 • ไนจีเรีย
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ปากีสถาน
 • ปานามา
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • กาตาร์
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • รวันดา
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเนกัล
 • เซอร์เบีย
 • เซเชลส์
 • เซียร์ราลีโอน
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • โซมาลี
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • ศรีลังกา
 • ซูรินาเม
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ซีเรีย
 • แทนซาเนีย
 • ไทย
 • โตโก
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตูนิเซีย
 • ตุรกี
 • เติร์กเมนิสถาน
 • ยูกันดา
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • อุรุกวัย
 • อุซเบกิสถาน
 • เวเนซุเอลา
 • เวียดนาม
 • เยเมน
 • แซมเบีย
 • ซิมบับเว
 • เว็บไซต์อื่น ๆ
 • AFRICA
 • เว็บไซต์ทั่วโลก
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Choose your industry, asset and / or service need
ประเภทอุตสาหกรรม

Your Asset

บริการของเรา